070 485 0254

Vi jobbar tills kunden är nöjd!

Träd, häckar, gångar, stenar, stubbar 
och allt däremellan.

Det fixar vi!

Trädfällning?

Ja det gör vi! Givetvis med utbildning och försäkring.

Grävarbeten?

Med vår stor-lilla maskin på gummi-larver kommer vi åt "nästan" överallt medan markpåverkan hålls låg. På normal gräsmatta syns ytters lite efteråt.


Här gräver vi ett planteringsdike till en ny häck.
 

Stenspräckning?

Javisst!Har du stenar, stora eller små, i vägen?
Vi tar bort dem. Är de för stora delar vi upp dem först med borr och kil. Inga sprängämnen.


Jobb i Sörmländska skärgården?

Jajjemen vi kommer ut med Sjöjeepen och fixar jobbet.